Muligheter i Verdens Største Marked

[Kunnskapsbyen.no 15.09] Nærmere 40 personer deltok på seminaret Markedsmuligheter i Kina innen fornybar energi og miljø, arrangert av Kunnskapsbyen, Innovasjon Norge og IFE. Potensialet er stort, men konkurransen er hard og det kreves tålmodighet og dyktighet for å lykkes!

 "Hvis Kina lykkes med sin energi- og miljøpolitikk kan alle gjøre det. Dersom de ikke lykkes har vi alle et problem…" (Werner Christie).

Seminarets målsetting var å gi informasjon om utfordringene i Kina innen områdene energieffektivisering, fornybar energi og miljøteknologi. Videre skulle deltakerne få innblikk i hvilke utfordringer som møter norske virksomheter som ønsker å etablere forretningsvirksomhet i Kina. Seminaret ble avholdt i auditoriet på IFE, med Kunnskapsbyen Lillestrøm, IFE og Innovasjon Norge Beijing og Oslo/Akershus som arrangører.

Werner Christie som er Vitenskaps- og teknologiråd ved den norske ambassaden i Beijing ledet seminaret. Sammen med Innovasjon Norge Beijing, som også er lokalisert i ambassaden, ønsker man å legge til rette for at norske virksomheter skal komme i inngrep med det kinesiske markedet. Utfordringene innen energi og miljø er enorme i Kina, og tilsvarende stort er også mulighetene dersom man lykkes med å få kontrakter der.

Norske virksomheter er blant de ledende i verden når det gjelder kompetanse og teknologi innen områdene energieffektivisering, fornybar energi og miljøteknologi. Alene er vi små, men samarbeider vi har vi større mulighet til å lykkes. Dette er en av årsakene til at Innovasjon Norge har etablert NEEC – Norwegian Energy and Environment Consortium. Gjennom samarbeid i konsortiet kan norske virksomheter få tilgang til samarbeidspartnere og dra nytte av hverandres erfaringer i arbeidet mot det kinesiske markedet.