Lillestrøm Sept 14th: Environmental Technology in China seminar.

Vi ønsker deg velkommen til møte

tirsdag 12. september kl. 1800 – 2100 i Håndverkeren

Miljøteknologi – muligheter og barrierer

Miljøutfordringene globalt, regionalt og lokalt krever nye teknologiske løsninger for å redusere miljøbelastningen. I økende grad legger offentlige myndigheter i mange land til rette for medvirkning fra privat sektor for å løse de store utfordringene. Markedet internasjonalt er voksende og gir muligheter til etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser. Er Norge i stand til å utnytte disse mulighetene? Er vi godt nok organisert? Hvordan kan vi utnytte mulighetene bedre hjemme og ute? Myndighetenes satsing og rolle. Næringslivets engasjement. Demonstrasjon av prisbelønt norsk jungeltraktor!

Styreleder Øystein Dahle, World Watch Institute, forsknings- og teknologiråd Werner Christie, Innovasjon Norge Beijing, adm.dir Svein Wilhelmsen, Basecamp Explorer, direktør Svein Olav Lie, Green Trac, sjefsingeniør Per Døvle, SFT. Åpen debatt. Møteleder Inger Johanne Wiese, styreleder PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler.

Påmelding til polyteknisk@polyteknisk.no eller tlf. 22426870. Betaling 50 kroner for litt servering.