Energy Transition in Europe

Teknologirådet har sammen med europeiske partnere laget en oversikt over energiomleggingen i 14 land og regioner i Europa.
Klimaendringer, økt etterspørsel etter energi og svikt i forsyningssikkerheten har ført til politiske initiativer for å reformere energisystemene i mange europeiske land. Likevel utgjør fornybar energi for de fleste kun en liten andel av den totale energiforsyningen.
 
Rapporten Energy transition in Europe – an overview of status and policy strategies for transforming European energy systems gir en oversikt over dagens status og ulike lands politiske tiltak for å fremme fornybar energi, rent fossilt brensel og atomkraft.
 
Ulike valg i ulike land
Det er store forskjeller med hensyn til hvilke energikilder det satses på. For eksempel satser Sverige stort på bioenergi, Frankrike primært på atomkraft, mens Danmark er sterke innen vindkraft, går det frem av rapporten fra European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA).
 
EPTA samler Teknologirådets partnerorganisasjoner for teknologivurdering i Europa. Teknologirådet har i 2006 formannskapet i dette nettverket og har ledet arbeidet med rapporten. 
 
Oversendt europeiske energipolitikere
Rapporten ble presentert for europeiske energipolitikere under den årlige EPTA-konferansen, som Teknologirådet og Stortinget var vertskap for den 17. oktober 2006.  
 
 
Kontaktperson: prosjektleder Jon Fixdal, telefon 23 31 83 12
.